Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 15:12 25/11/2019  

Tuần 48 năm 2019
Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(25/11/2019)

- Dự họp Đảng tại UBND xã A Roàng (Hạnh, Kim Trúc)

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ

Thực hiện chăm sóc giáo dục giáo dục trẻ

Thứ Ba
(26/11/2019)

- Tập huấn chữ ký số tại Phòng GD&ĐT A Lưới (Hiệu trưởng, kế toán)

- Dự giờ thăm lớp

Thực hiện kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

Thứ Tư
(27/11/2019)

Dự giờ thăm lớp

Thực hiện kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

Thứ Năm
(28/11/2019)

Dự giờ thăm lớp

Thực hiện kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

Thứ Sáu
(29/11/2019)

Dự giờ thăm lớp

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

- Thực hiện đề án ngày chủ nhật xanh

Thứ Bảy
(30/11/2019)
Chủ Nhật
(01/12/2019)